Informacje dla pacjentów.

Ośrodek rehabilitacji dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane w Osieczku jest ośrodkiem specjalistycznym świadczącym usługi rehabilitacyjne dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane, inne schorzenia neurologiczne oraz osób z chorobami narządu ruchu i po wypadkach.

Ośrodek jest placówką komercyjną (brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia) dlatego koszt pobytu i rehabilitacji dla zainteresowanych jest zróżnicowany, tzn.

1. Osoba chora na stwardnienie rozsiane, pokrywa koszt rehabilitacji oraz koszt pobytu.

2. Osoba z inną jednostką chorobową pokrywa koszt rehabilitacji oraz koszt pobytu.

3. Opiekun pokrywa koszt pobytu w wysokości 80% stawki pacjenta.

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni.

Koszt pobytu ustalany jest na podstawie skali Barthel.

W cenie pobytu zawarta jest rehabilitacja ( 6 zabiegów dziennie, sobota 3 zabiegi ), zakwaterowanie, wyżywienie ( 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet ), całodobowa opieka pielęgniarska, opieka lekarzy specjalistów.

W cenie pobytu opiekuna zawarte jest zakwaterowanie, wyżywienie ( 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet ). Zabiegi możliwe w ramach dopłaty wg. cennika ośrodka.


Kuracjusze wymagający pomocy przy poruszaniu się, codziennej toalecie, spożywaniu posiłków mogą uczestniczyć w turnusie tylko w towarzystwie opiekuna ( osoby towarzyszącej ).

W celu dokonania rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym prosimy o:

1. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: biuro@concordiasalus.pl niżej wymienionych dokumentów:

a. Skierowanie na rehabilitację wystawione przez lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej lub lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazania do rehabilitacji.

b. Ankietę – (formularz poniżej). Ankietę – wypełnia kuracjusz.

c. Skalę Barthel – skalę oceny sprawności wypełnia lekarz lub pielęgniarka środowiskowa. Dokument ten posłuży nam do wyceny opłaty za turnus.

d. Zaświadczenie lekarskie od dermatologa i ginekologa (kobiety) – choroby zakaźne skóry i odleżyny stanowią główne przeciwwskazanie do przyjęcia na rehabilitację. W przypadku trudności w skontaktowaniu się z lekarzami specjalistami, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rehabilitacji może wystawić lekarz rodzinny.

2. Kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu zaplanowania terminu pobytu w ośrodku.

W przypadku trudnej dostępności do lekarza (długi czas oczekiwania na wizytę) prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail, w celu dokonania wpisu na listę osób oczekujących

kontakt: tel. 48 6686118, 48 6686108, 48 6686028

e-mail: biuro@concordiasalus.pl


Osoby przyjeżdżające na turnus rehabilitacyjny powinny zabrać ze sobą niezbędne rzeczy i przedmioty osobiste, w tym koniecznie:

1. Dowód osobisty.

2. Posiadaną dokumentację medyczną o przebiegu leczenia (karty informacyjne, rtg, MR).

3. Zapas aktualnie przyjmowanych leków.

4. Przybory toaletowe, strój nocny, kapcie, dresy, strój kąpielowy, koszulki gimnastyczne – w wystarczającej ilości, obuwie sportowe.

5. Osoby wymagające opieki – wystarczający zapas środków higienicznych.

6. Odzież ochronna do uczestnictwa w krioterapii tj. dwuczęściowy strój bawełniany, podkolanówki bawełniane, rękawiczki.

7. Sprzęt pomocniczy, w zależności od potrzeb (wózek, balkonik).

UWAGA:

Osoby przyjeżdżające na turnus muszą posiadać ujemny test na Covid-19 wykonany nie później, niż na 6 dni przed rozpoczęciem turnusu.


Formularze do pobrania:

Pobierz pliki dla programu MS Word .doc

Ankieta.doc

Skala_Barthel.doc


Pobierz pliki PDF .pdf

Ankieta.pdf

Skala_Barthel.pdf