ConcordiaSalus - Rehabilitacja

Rehabilitacja

Rehabilitacja medyczna jest kompleksowym i zespołowym działaniem na rzecz osoby niepełnosprawnej, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności, a także zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa polega na usprawnieniu osób z dysfunkcją narządu ruchu.W Ośrodku „ConcordiaSalus” przyjęto model rehabilitacji, na który składa się:

Powszechność
każdy może korzystać z rehabilitacji, niezależnie od rozpoznania, wieku i rokowania.
Wczesność
rehabilitacja powinna być rozpoczęta jak najwcześniej.
Ciągłość
rehabilitacja jest procesem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji powinien być kontynuowany przez cały okres leczenia.
Kompleksowość
działanie prowadzone przez zespół specjalistów kierowane na wszystkie sfery pacjenta przy użyciu wielu terapii i technik.

Nasz Ośrodek oferuje kompleksowe usługi lecznicze i rehabilitacyjne. Naszymi atutami są: profesjonalna kadra, nowoczesna baza zabiegowa, wysoka jakość usług oraz bogata oferta działań mających na celu zaspokajanie potrzeb zdrowotnych.Zabiegi rehabilitacyjne


ConcordiaSalus - Rehabilitacja


Uwaga:

Pacjenci korzystający z zabiegów w kriosaunie zobowiązani są posiadać odpowiedni strój ochronny:

  • Strój kąpielowy dla kobiet i spodenki dla mężczyzn ( bawełna )

  • Grube skarpety do kolan ( bawełna )

  • Obuwie ochronne ( drewniaki )

  • Rękawiczki ( bawełna )