Zapewniamy:

  • Opiekę lekarską oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski przez całą dobę,

  • Dostęp do lekarzy specjalistów,

  • Diagnostykę obrazową,

  • Badania diagnostyczno - ambulatoryjne,

  • Pełne wyżywienie z uwzględnieniem diet, własna kuchnia,

  • Doskonałe warunki bytowe w nowym obiekcie bez barier architektonicznych, zaprojektowanym i wykonanym wg najnowszych standardów europejskich,

  • Pełny zakres rehabilitacji, w doskonale wyposażonych salach,

  • Organizację czasu wolnego realizowaną poprzez programy kulturalno-oświatowe,

  • Transport sanitarny.


  •   Zapraszamy